• Networking
  • contact FASP
  • Ipv6
  • Networking
  • contact FASP
  • Ipv6
  • contact FASP
Draac Ape بار دیگر ما به شما اندیشیدیم و به کمک شما آمدیم. با افتخار راه اندازی کلاس های آموزش مجازی را به تمامی علاقمندان به زبان اعلام میکنیم.

چرا آموزش مجازی؟

با توجه به یکسری از محدودیتها و شرایط خاص برای شما عزیزان نظیر :
  1. محدودیت زمان
  2. محدودیت مکان
  3. محدودیت سنی
  4. عدم توانایی حضور در کلاس
ما کلاسهای آموزش مجازی خود را به شما پیشنهاد میکنیم.

1- محدودیت زمان :

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و زبان در سراسر دنیا یادگیری زبان انگلیسی امروزه به یکی از بزرگترین دغدغه ها تبدیل شده است اما با توجه به حجم فعالیت کاری بعضی از علاقمندان به زبان امکان حضور در کلاس برای آنها وجود ندارد مانند : مدیران ، کارمندان ، دانشجویان و ... . تمامی این عزیزان با توجه به محدودیت های زمانی خود می توانند بدون حضور در کلاس از آموزش زبان بطور مجازی بهره مند شوند.

2- محدودیت مکان :

بسیاری از عزیزانی که نیازمند به یادگیری زبان هستند امکان دسترسی به آموزشگاه زبان ندارند به همین خاطر با فبول یکسری مشکلات از قبیل : هزینه های گزاف کلاس و رفت و آمد و همچنین سختی تردد امکان آموزش زبان را برای خود فراهم کرده اند. نبود فضای آموزشی مناسب در نزدیکی محل سکونت این عزیزان کار را برای آنان دشوار کرده است. به دلیل نیاز این عزیزان به زبان و نبود فضای مناسب ، ما حضور در کلاسهای آموزش مجازی زبان را به آنها پیشنهاد میکنیم که با توجه به شرایط این عزیزان بهترین راه کار مناسب می باشد.

3- محدودیت سنی :

امروزه بسیاری از افراد با هر محدوده سنی به دنبال یادگیری زبان هستند،با توجه به اینکه هر مؤسسه دارای رده ی سنی مختلف می باشد و استفاده از یک اموزشگاه برای همه ی افراد امکان پذیر نیست بنابراین به راحتی میتوانید با هر محدوده ی سنی از آومزش های مجازی استغاده کنید.

4-عدم توانایی حضور در کلاس :

ترس از یادگیری زبان در وجود بسیاری از افراد نهفته است اما با توجه به پیشرفت دنیای امروز ، یادگیری زبان بطور یک نیاز برای آنها مطرح می شود. اغلب این افراد توانایی حضور در کلاس را در خود نمی بینند و از اعتماد به نفس لازم برای حضور در کلاس برخوردار نیستند، ما به این عزیزان پیشنهاد می کنیم که با تقویت زبان خود از طریق آموزش های مجازی سطح زبان خود را تا حد مطلوبی بالا ببرند و با اعتماد به نفس کامل در کلاسهای گروهی شرکت کنند.